12.04 – Warsztaty „Outsiderzy świata sztuki”. Warsztaty opracowane w oparciu o wystawy Robiąc użytek, Chleb i róże, Po co wojny na świecie.

Tematem przewodnim warsztatów są outsiderzy świata sztuki. Kim są? Co robią? Jak działają? Podczas oprowadzania zobaczymy prace zarówno tych artystów, którzy są często wykluczani z pola sztuki jako twórcy nieprofesjonalni, jak i tych, którzy sami świadomie się z niego wycofują. Będzie to punktem wyjścia do dyskusji i próby stworzenia definicji takich pojęć jak „artysta”, „sztuka”, „muzeum”. Muzeum Sztuki Nowoczesnej kończy w maju działalność w modernistycznym pawilonie dawnego sklepu meblowego Emilia. Jest więc to ostatnia szansa, żeby odwiedzić to wyjątkowe miejsce. Wystawa „Chleb i róże” zadaje pytanie o to, jak artyści definiują swój status i pozycję wobec ekonomicznych nierówności. Ekspozycja „Po co wojny są na świecie” to prezentacja twórczości czternastu artystów-outsiderów, m.in. Stanisława Garbarczuka, Mikołaja Ławniczaka, Justyny Matysiak i Pisarki M.H. Trzecia wystawa, czyli „Robiąc użytek. Życie w epoce postartystycznej” jest prezentacją wzajemnego przenikania się sztuki z życiem codziennym, czy wręcz połączenia zmiany życia w sztukę.

Kiedy? Gdzie?  Muzeum Sztuki Nowoczesnej, ul. Pańska 3.

12 kwietnia, godz. 16.00

Opiekunem będzie Joanna Kacperczyk, zbiórka od 15.50 przy wejściu. Zostanie sprawdzona lista obecności.

Obowiązują zapisy za pomocą poniższego formularza. Osoby spoza listy uczestników nie będą mogły wziąć udział w oprowadzaniu. Prosimy, aby wziąć ze sobą przypinki identyfikujące uczestników konkursu.