Często zadawane pytania

Chcę wziąć udział w Olimpiadzie Artystycznej. Co mam zrobić?

Zgłoś się do nauczyciela i wypełnij kartę uczestnika zgodnie z aktualnym terminarzem Olimpiady Artystycznej. Do pobrania tu.

Jak mogę skontaktować się z Olimpiadą Artystyczną?

W zakładce kontakt znajduje się adres mejlowy do Biura Olimpiady Artystycznej. Znajdziesz tam też listę sekretarzy okręgowych. Odszukaj okręg najbliżej Twojego miejsca zamieszkania i napisz wiadomość na adres mejlowy sekretarza.

Czy wypełnienie karty uczestnika jest konieczne?

Tak. Bez wypełnionej karty nie ma możliwości przystąpienia do Olimpiady Artystycznej. Wypełnij ją drukowanymi literami lub skorzystaj z wersji elektronicznej. Na dole konieczny jest Twój podpis, a także pieczęć szkoły i podpis dyrektora szkoły. Karty uczestnika zawierające nieczytelne, niepełne lub nieprawdziwe dane uważa się za nieważne.

Czy muszę podawać swój adres mejlowy?

Tak, to konieczne. Na adres mejlowy wysyłamy ważne informacje, na przykład informacje o kwalifikacji. Dlatego tak ważne jest, żeby adres mejlowy był wpisany bardzo czytelnie.

Gdzie mamy wysłać dokumenty przed etapem szkolnym?

Do sekretarza okręgowego. Lista sekretarzy wraz z danymi kontaktowymi znajduje się na stronie Olimpiady Artystycznej w zakładce „Kontakt”.

Jakie dokumenty szkoła musi wysłać do sekretarza okręgowego przed etapem szkolnym?

Są to trzy dokumenty:

  • Zgłoszenie uczniów,
  • Oświadczenie przewodniczącego komisji szkolnej,
  • Oświadczenie członka komisji szkolnej.

Dokumenty znajdziesz na stronie Olimpiady w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

Na jakim etapie potrzebny będzie temat własny?

Temat własny będzie potrzebny na etapie centralnym.

Czy do etapu szkolnego Olimpiady Artystycznej mogę przystąpić we własnej szkole?

Tak, jeśli szkoła zgodzi się ten etap szkolny zorganizować. W tym celu musi powołać komisję szkolną składającą się z dwóch nauczycieli, skontaktować się z sekretarzem okręgowym i wysłać do niego dokumenty (zob. wyż.).

W mojej szkole nie ma historii sztuki ani historii muzyki. Czy mogę przystąpić do Olimpiady Artystycznej?

Tak, jeśli szkoła zgodzi się ten etap szkolny zorganizować. W tym celu musi powołać komisję szkolną składającą się z dwóch nauczycieli, skontaktować się z sekretarzem okręgowym i wysłać do niego dokumenty (zob. wyż.).

Moja szkoła nie chce organizować etapu szkolnego Olimpiady Artystycznej. Czy w związku z tym nie mogę wziąć w niej udziału?

Jeśli szkoła nie ma możliwości zorganizowania etapu szkolnego, powinna skontaktować się z sekretarzem okręgowym (lista sekretarzy dostępna jest w zakładce „Kontakt”). Sekretarz wskaże inną szkołę, w której uczeń będzie mógł napisać etap szkolny OA.

Czy żeby wziąć udział w Olimpiadzie Artystycznej, muszę pisać egzamin z historii sztuki i z historii muzyki?

Nie, uczeń bierze udział w Olimpiadzie Artystycznej w jednej z dwóch sekcji, czyli wybiera historię sztuki lub historię muzyki.

Czy mogę napisać egzamin Olimpiady Artystycznej w innym terminie niż podany w terminarzu?

Nie. Wszystkich uczestników Olimpiady obowiązuje terminarz Olimpiady Artystycznej.

Zachorowałem/am i nie mogłem/am uczestniczyć w etapie szkolnym, okręgowym lub centralnym. Mam zwolnienie od lekarza. Czy mogę napisać egzamin w innym terminie?

Niestety nie możemy organizować żadnego z etapów Olimpiady Artystycznej indywidualnie dla uczniów, którzy nie mogli napisać konkursu w wyznaczonym terminie. Nawet jeśli powodem jest choroba ucznia lub uczennicy.

Chodzę do szkoły podstawowej. Czy mogę wziąć udział w Olimpiadzie Artystycznej?

Tak, uczniowie szkół podstawowych mogą wziąć udział w Olimpiadzie Artystycznej. Jeśli historia sztuki lub historia muzyki jest Twoją pasją i masz dużą wiedzę, zgłoś się do nauczyciela. Możesz pobrać z naszej strony internetowej testy z zeszłych lat i sprawdzić, jaki poziom trudności mają pytania i jaki zakres wiedzy jest konieczny.

Jestem na studiach, ale nie brałem/am wcześniej udziału w Olimpiadzie Artystycznej. Czy mogę do niej przystąpić?

Nie. Olimpiada Artystyczna to konkurs dla uczniów, którzy nie pisali jeszcze matury.