Pliki do pobrania

Informacje dla nauczycieli|| Informacje dla uczestników || Informacje dla rodziców || Arkusze z poprzednich edycji

Regulamin

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym oraz konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych w roku szkolnym 2023/2024

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Ważne dokumenty
Bibliografie i wykaz utworów
Plakat XLVIII Olimpiady Artystycznej
Pomoce dla nauczycieli i uczniów
Warsztat humanisty
Wskazówki dla nauczycieli sprawdzających prace z eliminacji szkolnych

Jak oceniać opis dzieła muzycznego? – wskazówki dla nauczycieli sprawdzających prace z eliminacji szkolnych

Jak oceniać opis dzieła sztuki? – wskazówki dla nauczycieli sprawdzających prace z eliminacji szkolnych

Wskazówki dla uczniów – praca pisemna na eliminacjach okręgowych

Wskazówki dla uczniów – praca pisemna na eliminacjach okręgowych

Jeżeli zauważysz nieaktualny odnośnik, prosimy poinformuj nas o tym.