Stowarzyszenie Przyjaciół Olimpiady Artystycznej

Stowarzyszenie Przyjaciół Olimpiady Artystycznej zostało powołane w 2004 roku z myślą o organizacji Olimpiady Artystycznej. Oprócz tej głównej działalności organizuje także wykłady i warsztaty dla młodzieży dotyczące zagadnień związanych ze sztuką i muzyką.

Motto, które przyświeca olimpiadzie od początków jej istnienia, to Ars auro prior (Sztuka cenniejsza niż złoto).

Stowarzyszenie Przyjaciół Olimpiady Artystycznej

ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16
02-958 Warszawa

KRS: 0000204829
REGON: 015748014
NIP: 526-27-73-616

nr konta: 44 1020 1156 0000 7202 0052 0601

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Olimpiady Artystycznej:

Stowarzyszenie Przyjaciół Olimpiady Artystycznej informuje, że w roku 2020 otrzymało darowiznę w wysokości 500 zł, która została wydatkowana na cele statutowe. Uprzejmie dziękujemy Darczyńcy.