Stowarzyszenie Przyjaciół Olimpiady Artystycznej

Stowarzyszenie Przyjaciół Olimpiady Artystycznej zostało powołane w 2004 roku przede wszystkim z myślą o organizacji Olimpiady Artystycznej. Oprócz tej głównej działalności organizuje także wykłady i warsztaty dla młodzieży dotyczące zagadnień związanych ze sztuką i muzyką. Motto, które towarzyszy olimpiadzie od początków jej istnienia, to Ars auro prior (Sztuka cenniejsza niż złoto).

Stowarzyszenie Przyjaciół Olimpiady Artystycznej

ul. Stanisława Kostki-Potockiego 10/16
02-958 Warszawa

KRS: 0000204829
REGON: 015748014
NIP: 526-27-73-616

nr konta: 44 1020 1156 0000 7202 0052 0601

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Olimpiady Artystycznej:


Sprawozdanie za rok 2015: