O konkursie

Olimpiada Artystyczna szczyci się długą tradycją – pierwsze eliminacje przeprowadzano w 1976 roku. Do 2004 roku organizatorem olimpiady było Muzeum Narodowe w Warszawie, a od 2004 roku jej organizację przejęło – powołane do tych celów – Stowarzyszenie Przyjaciół Olimpiady Artystycznej z siedzibą w Muzeum Narodowym w Warszawie. Obecnie siedziba

Olimpiada Artystyczna sprzed lat

Stowarzyszenia znajduje się w Muzeum Pałacu w Wilanowie. Olimpiada Artystyczna jest adresowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych interesujących się sztuką – plastyką lub muzyką. Zainteresowanie uczniów Olimpiadą Artystyczną jest stałe, zwłaszcza że od kilku lat wychowanie plastyczne i muzyczne zostało usunięte z siatki przedmiotów obowiązkowych. Mimo to każdego roku do Olimpiady przystępuje około 2000 uczniów z terenu całego kraju, a do finału – który zawsze odbywa się w Warszawie – dochodzi około 100 osób. Spośród finalistów Komitet Główny, w skład którego wchodzą wybitni specjaliści w dziedzinie historii sztuki i historii muzyki, wyłania około 16 laureatów. Olimpiada Artystyczna jest finansowana ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.

OA_5

W tym minionym roku zakończyliśmy organizację 42. edycji Olimpiady Artystycznej. W eliminacjach szkolnych udział wzięło blisko 2000 uczniów. Wszystkim – uczniom i nauczycielom – serdecznie gratulujemy i dziękujemy za ciężką pracę, jaką włożyli w przygotowanie do olimpiady. Teraz trwa 43.  edycja Olimpiady Artystycznej.

 

fot. Monika Klimowicz