Warsztat humanisty

Każdy humanista na swojej drodze naukowej staje przed wyzwaniem pisania i opracowywania różnych typów tekstów: prac, artykułów, konspektów, esejów. Czasem zachodzi potrzeba zaprezentowania plakatu lub przeprowadzania prezentacji, także z wykorzystaniem multimediów. Aby zrobić to rzetelnie i starannie, trzeba poznać reguły rządzące warsztatem naukowca. Składają się na niego kwestie dotyczące sporządzania bibliografii, przypisów, ale też różne niuanse edytorskie i reguły ortograficzne.

Droga olimpijczyka wiedzie od jednego egzaminu do drugiego, poprzez różnorodne sytuacje komunikacyjne. Każda z nich wymaga nieco innego podejścia i uwzględnienia odmiennych okoliczności. Warto zastanowić się, jaki styl będzie odpowiedni dla każdej z nich.

Zapraszamy do korzystania z przewodników przygotowanych specjalnie z myślą o olimpijczykach!