44. Olimpiada Artystyczna

Szanowni Państwo!

Zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od Ministerstwa Edukacji Narodowej odwołujemy eliminacje centralne Olimpiady Artystycznej. Uczniowie zakwalifikowani do eliminacji centralnych uzyskują tytuł finalisty. Informacje o kwalifikacji zostały rozesłane w dniu 17.03.2020 roku.

Powyższe rozwiązania będą wymagały zmian w regulaminie olimpiady. Uczniowie uzyskają tytuł finalisty na mocy wypracowanych w najbliższym czasie mechanizmów prawnych. Ministerstwo Edukacji Narodowej rozpoczęło już prace nad rozwiązaniami prawnymi, które umożliwią taki sposób postępowania w tej wyjątkowej sytuacji. Niestety, członkowie Komitetu Głównego i pracownicy Biura Organizacyjnego także podlegają ograniczeniom w przemieszczaniu się wynikających z aktualnej sytuacji epidemicznej. O dalszych krokach będziemy Państwa informować na stronie internetowej, w wiadomościach mejlowych i na profilu Facebook konkursu.

Z poważaniem,
Komitet Główny Olimpiady Artystycznej

Aktualizacja: