Podajemy szczegóły dot. eliminacji okręgowych 48. OA

Informacje organizacyjne

Czas

Eliminacje okręgowe odbywają się w tym samym czasie w całej Polsce – 12 lutego:

  • 11.00–11.45 – test,
  • 12.15–15.45 – wypracowanie.

Miejsce

Miejsce przeprowadzenia eliminacji okręgowych wyznacza sekretarz okręgowy. Upewnij się, czy masz wszystkie informacje dotyczące miejsca eliminacji.
W razie wątpliwości skonsultuj się z sekretarzem okręgowym.

Dojazd

Osoby dojeżdżające z innych miast niż miasto eliminacji mogą otrzymać zwrot kosztów podróży jedynie na podstawie biletów w obie strony. Dlatego prosimy o wcześniejsze kupienie biletów (także powrotnych) i skserowanie ich (lub wydrukowanie).

Stresujesz się?

Wiemy, że sytuacja egzaminacyjna może stanowić dla Was wyzwanie. Warto się na nią przygotować nie tylko merytorycznie. Zachęcamy do skorzystania z poradnika „Jak radzić sobie ze stresem?”.

Na eliminacjach

Prosimy o zabranie na egzamin legitymacji szkolnej lub dowodu osobistego.

​Dla osób uczestniczących w eliminacjach przygotujemy drobny poczęstunek.

Informacje o przebiegu konkursu

Test

Pierwsza część eliminacji polega na napisaniu testu. Test składa się z 18 pytań z wiedzy o historii muzyki lub historii sztuki na podstawie trzech dzieł. Można za niego uzyskać 30 punktów. Dzieła przedstawimy uczestnikom w formie ilustracji lub nagrań (w zależności od sekcji).

Wypracowanie

W drugiej części trzeba napisać wypracowanie z wiedzy o sztuce (historii muzyki/historii sztuki) na jeden z pięciu tematów podanych do wyboru. Można za nie uzyskać maksymalnie 10 punktów.

Kto sprawdza?

Komisje egzaminacyjne sprawdzają testy i przekazują do Komitetu Głównego wypracowania tych uczniów, którzy uzyskali z testu minimum 22 punkty. Jurorzy powołani przez Komitet Główny oceniają wypracowania.

Progi na centralne

W obu sekcjach próg zakwalifikowania do eliminacji centralnych wynosi 32 pkt (w tym minimum 6 pkt z wypracowania). O kwalifikacji do eliminacji centralnych Komitet Główny poinformuje do 11 marca 2024 r.

Regulamin i terminarz

Najważniejsze informacje dotyczące przebiegu konkursu znajdziesz w regulaminie Olimpiady Artystycznej oraz w terminarzu. W razie wątpliwości pytania dotyczące eliminacji okręgowych kieruj do sekretarza okręgowego.

Zapoznaj się koniecznie z regulaminem Olimpiady Artystycznej.