Jak zgłosić się do udziału w Olimpiadzie Artystycznej?

Świetnie! Jesteś na najlepszej drodze, aby zostać laureatem Olimpiady Artystycznej! Przed Tobą fantastyczna przygoda ze światem sztuki lub muzyki. Nie zapomnij tylko o niezbędnych formalnościach…

1. Zgodnie z terminarzem należy zgłosić się do nauczyciela opiekuna (który zwykle przeprowadza Olimpiadę Artystyczną w szkole, najczęściej jest to nauczyciel przedmiotu związanego z tematyką Olimpiady), wypełnić Kartę Uczestnika Olimpiady wraz z załącznikiem i ustalić z nauczycielem temat własny. Karta musi zostać przekazana nauczycielowi prowadzącemu. Wytyczne dla nauczycieli znajdują się w odpowiedniej zakładce. Prosimy o nieprzesyłanie Kart Uczestnika przed eliminacjami szkolnymi do Komitetu Głównego.

2. Kartę Uczestnika można pobrać ze strony internetowej Olimpiady (zakładka „Do pobrania”). Należy wypełnić wszystkie pola wyraźnym drukowanym pismem. Karty niekompletne będą odrzucane ze względów  formalnych.

3. Eliminacje szkolne organizuje i przeprowadza Szkolna Komisja Olimpiady. Szkoła, która z powodu pojedynczych zgłoszeń kandydatów lub z innych przyczyn nie zamierza organizować eliminacji, ma obowiązek zapewnić uczniom udział w eliminacjach w jednej z najbliższych szkół, przesyłając wcześniej do dyrekcji tej szkoły dokładne dane ucznia przystępującego do Olimpiady.