Przetwarzanie danych osobowych – zapisy na atrakcje dodatkowe

 1. W związku z zapisami na dodatkowe atrakcje podczas eliminacji centralnych Olimpiady Artystycznej zbierane są dane osobowe:
  a) Uczestników, w zakresie: imię, nazwisko, sekcja
  b) Nauczycieli towarzyszącym uczniom, w zakresie: imię, nazwisko, sekcja
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby zapisu na atrakcje dodatkowe podczas eliminacji centralnych Olimpiady Artystycznej jest Stowarzyszenie Przyjaciół Olimpiady Artystycznej z siedzibą przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: olimpiada@muzeum-wilanow.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby zapisu na dodatkowe atrakcje podczas eliminacji centralnych z Olimpiady Artystycznej
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
  a) art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych –
  RODO), w związku z którym przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego przez Organizatora w interesie publicznym;
  b) art. 6 ust. 1 lit c. RODO w odniesieniu do wypełnienia obowiązków Organizatora wynikającego z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad.
 5. Zebrane dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Organizatora, w tym m.in. podmiotom obsługującym systemy informatyczne związane z organizacją Olimpiady – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Organizatorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.
 6. Organizator będzie przechowywał zebrane dane do 18.04.2019 roku
 7. Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, oraz ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych na potrzeby zapisu na dodatkowe podczas eliminacji centralnych Olimpiady Artystycznej. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Organizatorem (dane kontaktowe wskazane w pkt 2 powyżej).Każda osoba ma również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych przez Uczestnika i Nauczyciela jest dobrowolne, ale niezbędne do zapisu na atrakcje towarzyszące eliminacjom centralnym Olimpiady Artystycznej.

Polityka Prywatności

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Stowarzyszenie Przyjaciół Olimpiady Artystycznej.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a)      dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b)      tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

 1.  W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a)      „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b)      pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c)       „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d)      „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e)      „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 4. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/.

Poniższy wzór polityki cookies chroniony jest prawem autorskim, które przysługują IAB Polska. Źródło: http://wszystkoociasteczkach.pl/

Dane osobowe

Serwis zbiera wyłącznie dane na temat adresów IP użytkowników w celach statystycznych.

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Przyjaciół Olimpiady Artystycznej z siedzibą w Muzeum Pałacu w Wilanowie, ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa. wpisany do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000204829, o numerze NIP: 5262773616.

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: olimpiada@muzeum-wilanow.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.

Użytkownikom przysługuje w każdym czasie prawo dostępu do przetwarzanych danych, ich sprostowania, usunięcia, oraz ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu na ich przetwarzanie w odniesieniu do celów przetwarzania.

Każda osoba ma również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się  z Administratorem danych osobowych.