Warsztaty „Architektura w służbie sztuki”. Warsztaty opracowane w oparciu o wystawy Robiąc użytek, Chleb i róże, Po co wojny na świecie.

Wiodącym tematem zajęć będzie muzeum – jako instytucja, ale przede wszystkim jako budynek. Przeanalizujemy strukturę muzeum, by odkryć jego złożoność i wielofunkcyjność oraz zrozumieć trudności, jakie wiążą się z projektowaniem przestrzeni wystawienniczych. Na czym polega koncepcja „white cube” i czy spełnia ona wymagania związane z prezentowaniem dzisiejszej sztuki?

Zapoznamy się z szeregiem przejawów działalności artystycznej, których pokazanie w muzeum jest niezwykle trudne lub wręcz niemożliwe. Przyjrzymy się też kilku siedzibom muzeów sztuki współczesnej – zaprojektowanym specjalnie dla nich lub zaadaptowanym budynkom, które pierwotnie pełniły zupełnie inne funkcje. I wreszcie: poznamy historię pawilonu Emilia oraz spróbujemy ocenić, jak sprawdził się w charakterze muzeum.

Muzeum Sztuki Nowoczesnej kończy w maju działalność w modernistycznym pawilonie dawnego sklepu meblowego Emilia. Jest więc to ostatnia szansa, żeby odwiedzić to wyjątkowe miejsce. Wystawa „Chleb i róże” zadaje pytanie o to, jak artyści definiują swój status i pozycję wobec ekonomicznych nierówności. Ekspozycja „Po co wojny są na świecie” to prezentacja twórczości czternastu artystów-outsiderów, m.in. Stanisława Garbarczuka, Mikołaja Ławniczaka, Justyny Matysiak i Pisarki M.H.

Trzecia wystawa, czyli „Robiąc użytek. Życie w epoce postartystycznej” jest prezentacją wzajemnego przenikania się sztuki z życiem codziennym, czy wręcz połączenia zmiany życia w sztukę.

Kiedy? Gdzie? Muzeum Sztuki Nowoczesnej, ul. Pańska 3.

13 kwietnia, godz. 16.00

Opiekunem grupy będzie wolontariuszka Iwona Stasiak, zbiórka od 15.50 przy wejściu. Zostanie sprawdzona lista obecności.

Obowiązują zapisy za pomocą poniższego formularza. Osoby spoza listy uczestników nie będą mogły wziąć udział w oprowadzaniu. Prosimy, aby wziąć ze sobą przypinki identyfikujące uczestników konkursu.