Aktualizacja Regulaminu Olimpiady Artystycznej

[wpdm_file id=295]

z dnia 21 sierpnia 2019 roku z aktualizacją z dnia 8 kwietnia 2020 roku wynikającą ze zmian wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 roku  wydanym w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19