Młodzi w Łodzi

Uwaga Olimpijczycy! Miasto Łódź przystępuje do realizacji VII edycji miejskiego programu stypendialnego w roku akademickim 2017/2018. Stypendia Miasta Łodzi dedykowane są laureatom i finalistom ogólnopolskiego etapu olimpiad przedmiotowych. Stypendium Miasta Łodzi może wynosić do 1500 zł/mc w przypadku podjęcia studiów w Łodzi na jednym z kierunków priorytetowych określonych w „Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych Miasta Łodzi dla studentów i doktorantów szkół wyższych z terenu Miasta Łodzi”. Nabór wniosków o stypendium na rok akademicki 2017/2018 potrwa od 1 do 30 października 2017 br. Informacje na temat Stypendiów Miasta Łodzi wraz z regulaminem i wykazem kierunków uprawniających do przyznania stypendium są dostępne m.in. na stronie programu ,Młodzi w Łodzi” (www.mlodziwlodzi.pl) w zakładce „Inicjatywy” — „Stypendia Miasta Łodzi”.
 
https://mlodziwlodzi.pl/inicjatywy/stypendia-miasta-lodzi/