Program Stypendiów Pomostowych

Zapraszamy do zapoznania się z programem Stypendiów Pomostowych, który polega na fundowaniu stypendiów na pierwszy rok dziennych studiów w polskich akademickich uczelniach publicznych, aby ułatwić uzdolnionej młodzieży ze środowisk wiejskich i małych miast rozpoczęcie nauki w szkole wyższej.

Program realizowany jest z powodzeniem od 19 lat. W końcu marca zostanie ogłoszona XX edycja. Informacje o Programie ukażą się na stronie internetowej http://www.stypendia-pomostowe.pl.

W dotychczasowych 19 edycjach Programu stypendia otrzymało ponad 17.000 uzdolnionych młodych ludzi wywodzących się ze środowisk wymagających edukacyjnego wsparcia, w tym ponad 1000 stypendystów to finaliści olimpiad przedmiotowych.

Ulotka:
https://www.stypendia-pomostowe.pl/wp-content/uploads/2021/03/Stypendia-Pomostowe-Ulotka-Olimpijczycy-2021_big.pdf