Termin ogłoszenia wyników eliminacji okręgowych

Zgodnie z terminarzem Olimpiady Artystycznej uczniowie zostaną poinformowani przez Komitet Główny o zakwalifikowaniu do eliminacji centralnych (III stopnia) do 21 marca 2016. Późny termin wynika z konieczności zweryfikowania prac w okręgach, następnie drugiej weryfikacji przez co najmniej dwóch niezależnych weryfikatorów centralnych, a na końcu dyskusji nad wynikami i konieczności ich zatwierdzenia przez Komitet Główny Olimpiady Artystycznej. Podejmowane działania mają na celu ujednolicenie oceny prac w perspektywie ogólnopolskiej i zachowanie najwyższego obiektywizmu.