Terminy zgłoszeń

Do 8 października uczniowie mogą zgłaszać  do swoim opiekunów chęć udziału w tegorocznej edycji Olimpiady Artystycznej. Muszą skonsultować z nauczycielem – opiekunem  temat własny i przekazać mu wypełnioną Kartę Uczestnika. Nauczyciel nie powinien przyjąć źle wypełnionej Karty Uczestnika.

Nauczycieli  prosimy o przesłanie listem poleconym do 15 października na adres odpowiedniego sekretarza okręgowego wyłącznie:

  • wypełnionej tabeli „Zgłoszenie uczniów” [wpdm_file id=64]
  • podpisanego przez przewodniczącego szkolnej komisji „Oświadczenia” o zachowaniu tajności otrzymanych materiałów [wpdm_file id=81]

Wszystkie informacje  i dokumenty do pobrania znajdziecie Państwo z zakładkach dla opiekunów (nauczycieli) i uczniów.  Prosimy o lekturę Regulaminu.

Życzymy wielu sukcesów!