Karta uczestnika – ważny dokument!

Dlaczego karta uczestnika jest  taka ważna?

  • Według Regulaminu Olimpiady Artystycznej warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie i podpisanie karty uczestnika.
  • Karta uczestnika pozwala zebrać na zaledwie dwóch stronach wszystkie ważne informacje, które umożliwiają Wasz udział w Olimpiadzie Artystycznej. Zadbajcie o to,  aby ją starannie i czytelnie wypełnić.
  • Jeżeli jej nie wypełnicie lub wypełnicie nieczytelnie, to nie mamy możliwości skontaktowania się z Wami, Waszymi nauczycielami lub szkołą, aby przekazać ważne informacje i wyniki kwalifikacji.
  • Potrzebujemy także Waszych danych osobowych, aby przygotować zaświadczenia o uzyskanym wyniku w eliminacjach centralnych. Wzór zaświadczenia jest określony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, a my musimy wypełnić go ściśle określonymi danymi. Prosimy o nie w karcie uczestnika. Musimy mieć Wasze zgody, aby je przetwarzać, dlatego potrzebujemy Waszych podpisów na drugiej stronie karty.
  • Podczas eliminacji i finału często robimy zdjęcia. Zdjęcia potem umieszczamy na stronie internetowej lub Facebooku. To miła pamiątka, którą możecie się dzielić z rodziną i kolegami. Sami często oznaczacie się na zdjęciach. Aby móc publikować zdjęcia, na których widać wyraźnie Wasze twarze, musimy mieć Waszą zgodę.
  • Na drugiej stronie karty jest też punkt dotyczący regulaminu. Jeżeli chcecie wziąć udział w konkursie, to musicie znać jego zasady i godzić się na nie – bez tego udział w olimpiadzie jest niemożliwy. Lektura regulaminu jest obowiązkowa dla wszystkich! Zapewniamy, że wyjaśni on wiele Waszych wątpliwości dotyczących organizacji konkursu i oceniania prac.
  • Trzy ważne drobiazgi, które często Wam umykają: okręg, sekcja i powiat. Otrzymujemy karty z całej Polski i porządkujemy je na czas eliminacji. Bez danych na temat okręgu i sekcji bywa to bardzo trudne. Możemy się ich domyślać z tytułu tematu własnego lub adresu szkoły, ale spowalnia to naszą pracę. Natomiast informacja na temat powiatu jest nam potrzebna do sprawozdań statystycznych dla Ministerstwa Edukacji Narodowej. Przygotowanie takiego sprawozdania wymaga bardzo dokładnej analizy danych ze wszystkich etapów olimpiady, które są porządkowane właśnie według powiatów.

 

 

[wpdm_file id=78]

Jak zgłosić się do udziału w Olimpiadzie Artystycznej?

Jak zgłosić uczestnictwo ucznia w olimpiadzie?