Test z historii sztuki – klucz

W pytaniu 25. testu z historii sztuki są dwie poprawne odpowiedzi – Luwr i British Museum. Należy podkreślić jedną, aby zdobyć punkt.