Wyniki weryfikacji prac z eliminacji okręgowych

 

W dniu 15.03.2017 na adresy e-mail uczniów i szkół podane na kartach uczestnika zostały rozesłane wyniki weryfikacji prac po eliminacjach okręgowych. Zgodnie z Regulaminem Olimpiady Artystycznej Komitet Główny Olimpiady Artystycznej kwalifikuje do eliminacji centralnych (III stopnia) tych uczniów, których prace pisemne z eliminacji okręgowych uzyskały po weryfikacji minimum 6 pkt.

 

Wszystkim, którzy doszli do etapu okręgowego udało się już wiele osiągnąć, czego serdecznie gratulujemy. Jesteśmy przekonani, że zdobyta wiedza i doświadczenia w Olimpiadzie Artystycznej są ważnym punktem na drodze pogłębiania i rozwijania zainteresowań związanych z historią sztuki i historią muzyki.

 

UWAGA! Informacja o zakwalifikowaniu się lub niezakwalifikowaniu się do eliminacji centralnych została rozesłana do wszystkich uczniów, których okręgi wytypowały do eliminacji trzeciego stopnia. Jeżeli ktoś z Państwa nie otrzymał wiadomości, prosimy o pilny kontakt mejlowy – olimpiada@muzeum-wilanow.pl

Prosimy o podanie: imienia i nazwiska ucznia, adresu e-mail, który podano w karcie uczestnika oraz sekcji. Informacji na temat kwalifikacji zgodnie z regulaminem udzielamy uczniom, dyrektorom szkół oraz komitetom okręgowym.